Barn som väcker funderingar i förskola/skola

På varje förskoleavdelning och i varje skolklass kan det finnas barn och elever som väcker funderingar hos såväl pedagoger, föräldrar och andra barn och elever. Det handlar ofta om barn som har svårt med det sociala samspelet med andra, som kanske hamnar i konflikt, får utbrott eller har svårt i leken. Det kan också vara barn eller elever som har svårt att sitta still och koncentrera sig eller som har svårt att kommunicera med andra på ett fungerande sätt.

För att inte skulden ska hamna på barnen eller eleverna blir det viktigt för alla vuxna i nätverket runt barnet och eleven att förstå vad det är som är svårt att hantera och vilka hinder som står i vägen för lärande och utveckling.

Det är även viktigt att identifiera de positiva egenskaper, starka förmågor och intresseingångar som finns hos barnet och eleven, så att vi hittar lösningsfokuserade strategier som förbättrar situationen för alla parter.

Föreläsningen fokuserar på att ge ökad kunskap som genererar större förståelse och fler redskap och strategier vad gäller bemötande och undervisning.

Samarbete och prestigelöshet är begrepp som diskuteras under föreläsningen, som har en praktisk koppling till vad vi kan göra i förskola och skola.

Utgångspunkten för föreläsningen är kunskap utifrån det Neuropsykiatriska området (ADHD, Autism), men den har ett brett fokus vilket gör att den kan upplevas riktad till de flesta barn och elever.

Förskolan vt-08 062Det finns olika varianter på föreläsningen:

  • Fokus på förskolan
  • Fokus på grundskolan
  • Fokus på förskolan och grundskolan
  • Fokus på personal i förskola/skola och föräldrar

Ladda ned som PDF för utskrift.

Kontakta mig för prislista och frågor kring upplägg och bokning!


« Tillbaka