Ulrika Aspeflo 2020

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 4 februari, 2020

Föreläsningar, observation plus pedagogisk konsultation eller skolutvecklande insats? Vad behöver ni? Här kommer lite ny information om vad jag kan erbjuda 2020.

Ledning och Stimulans Kartläggning (LOSK)

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 28 december, 2019

Ett kartläggningsunderlag för att resonera och samråda inom skolan kring vilka insatser och åtgärder som behövs för att utveckla Ledning och Stimulans för eleverna, på gruppnivå och organisatorisk nivå.

De flesta kartläggningsmaterial vi tidigare haft inom skolan tenderar att fokusera på insatser på elev-nivå, samtidigt som vi ofta behöver se över vilka insatser som behöver göras på en mer generell nivå för att inte hamna i att alltför många elever behöver extra anpassningar i klassrummet. Då det extra blir generellt gynnas eleverna och det blir mindre enskilda lösningar för lärare/andra pedagoger att komma ihåg. För att man ska kunna åstadkomma detta behöver dock rektor, EHT och arbetslag tillsammans kartlägga, analysera och enas kring hur man på skolan ska arbeta i riktning mot detta.

Tänk om…?

Publicerat av Admin, 25 maj, 2016

Tänk om, artikel Några funderingar kring vår läroplan och dess påverkan på elever med olika funktionsnedsättningar.

Flexenheter och SU-grupper

Publicerat av Admin, 6 december, 2015

Nu länkar jag till en PDF om Flexenheter och SU-grupper HÄR. Jag har bollat mina tankar med och hämtat inspiration från Flexenheten Kärnan på Bosgårdsskolan, Tvååker och Flexteamutvecklarna Anna-Lena Åkerlind och Gunnel Hentilä i Varbergs kommun, samt specialpedagog Annika Grenhage, Resurs Autism i Arvika. Ni andra som får, eller redan har tankar och erfarenheter kring denna fråga får gärna höra av er till mig med dessa. Skicka till ulrika@aspeflo.se. Om någon har nytta av det jag skrivit så är det naturligtvis fritt fram att använda och sprida vidare. Ulrika

 

 

Behåll elevperspektivet!

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 6 maj, 2015

Jag har fått pris!

Pris Skolkurage_copy2015 års Skolkurage av Barn i Behov.

Jag är väldigt glad och hedrad för den tillit och det förtroende som detta pris representerar och jag vill dela det med alla föräldrar och all skolpersonal som tillsammans stöttar varandra med kunskap och erfarenhet för att hjälpa elever i behov i skolan. TACK!

Priserna

En anledning till att jag fick priset kan ha varit detta inlägg, som jag tidigare lagt ut på Facebook. Jag lägger därför ut inlägget här också:

Time to make a statement!                       Klicka här för PDF.

 

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Publicerat av Ulrika Aspeflo, 14 april, 2015

Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), resursklasser/resursskolor för elever med NPF/AST (elever med ADHD/Autism). Förespråkare för inkludering brukar hävda att eleverna har rätt till undervisning, ska ha möjlighet att känna sig inkluderade och att det är viktigt med inkludering för att motverka utanförskap i samhället.
Ordet exkludering har i de flesta människors öron en negativ klang och därför är det ju inte så att vi hittar förespråkare för just detta begrepp, men vi har många förespråkare (ofta föräldrar, men även skolpersonal) för att elever med AST/NPF ska kunna få gå i mindre grupper, vara i en lugnare och mer anpassad miljö och få en undervisning anpassad efter sina förutsättningar.
Om man då tittar på båda dessa ”falangers” argument och åsikter så är det kanske lite svårt att förstå att det ska behöva bli så mycket diskussion och känslor av motsättning, då åsikterna om mindre grupper, lugn miljö och anpassningar utifrån förutsättningar kan tyckas så självklara. Det står ju även så tydligt beskrivet i styrdokumenten för skolan att man ska anpassa lärmiljön utifrån elevernas förutsättningar och kompensera för elevers funktionsnedsättningar.
Varför är man då inte överens och vad består meningsskiljaktigheterna i?

Klicka här för PDF

 

Bild

« Tillbaka