Inkluderande undervisning av elever med Autismspektrum/NPF

20150410_183607 (2)Hur svårt kan det vara att inkludera elever med autism eller kombinerade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i grundskolan? Hur svårt som helst? Olika svårt? Är det en pedagogisk utmaning?

Denna föreläsning beskriver elevers olika stödbehov och nivåer av komplexitet för att på så sätt ge en bild av att stödet kan och bör se olika ut för olika elever.

Vilka områden behöver vi i skolan bli bättre på och kunna undervisa eleverna kring? Föreläsningen belyser fyra områden som tillsammans ger goda förutsättningar för att kunna bemöta och undervisa eleverna. Det handlar om:

  • Ledarskap och struktur i klassrummet
  • Lågaffektivt och lösningsfokuserat bemötande
  • Ämnesspecifika anpassningar, material och hjälpmedel
  • Socialt lärande

Föreläsningen ger konkreta exempel på kartläggningsmaterial samt annat undervisningsmaterial. Denna föreläsning kan även ingå i ett utbildningspaket där såväl föreläsning som handledning, hemuppgifter med feedback kan ingå och läggas upp under en termin på skolan.

Ladda ned som PDF för utskrift.

Kontakta mig för kostnadsförslag och frågor kring upplägg och bokning!


« Tillbaka