Konsultation

Ipad med elevI mån av tid kan jag erbjuda konsultation/handledning kring enskilda barn/elever/personer i er verksamhet. Det jag då gärna vill göra först är att komma ut och observera i verksamheten för att få en egen bild, och då kunna iaktta hela lärandemiljön på plats. Därefter är det lättare att samlas i arbetslaget för att kunna diskutera gemensamma strategier och förändringar vad gäller bemötande, undervisning och lärmiljö.

Jag tar inga konsultationsuppdrag som är kortare än två timmar per tillfälle och för närvarande har jag inte så mycket tid över för detta, men ibland kan det finnas luckor i kalendern ;-)

Experiment med elever

 

 


« Tillbaka