Språkstörning – Autismspektrum och Läroplanen

Vad finns det för skillnader och likheter mellan språkstörning och autismspektrumtillstånd? Vilka gemensamma stödinsatser blir viktiga att få till i skolan för att utveckla elevernas språk och kommunikation optimalt?

20150410_183810 (2)I den nya läroplanen, Lgr 11, framhävs de kommunikativa förmågorna som mycket viktiga och de genomsyrar även kunskapskraven som finns i de olika årskurserna.

Vid autismspektrum är språk-, och kommunikationsförmågan påverkad på olika sätt, vilket ofta kan göra det utmanande att klara de uppsatta kunskapskraven. Hur behöver vi undervisa elever med språk-, och kommunikationssvårigheter så att de har större chans att uppnå målen?

Föreläsningen tar upp strategier kring kartläggning, undervisning och bedömning och kombinerar teori och praktik.

Ladda ned som PDF för utskrift.

Kontakta mig för prislista, innehåll och bokning!


« Tillbaka