Välkommen till Aspeflo.se!

Hej och välkommen till min hemsida, där jag hoppas att du ska hitta något av intresse.

Här kan du kontakta mig ifall du vill boka in en Föreläsning eller anlita mig för Konsultation/handledning. Du kan även hitta information om mina cker, tips på Material samt ta del av mina tankar och funderingar i min Blogg.

Jag heter Ulrika Aspeflo och jag har lång erfarenhet av att arbeta med och kring barn, ungdomar och vuxna med Autism/Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom mitt arbete som logoped, special-pedagog, författare, föreläsare och handledare/konsult har jag arbetat direkt med barn, elever och vuxna med funktionsnedsättningar, men även med föräldrar, förskolepersonal, skola, fritids, korttidsboende, boende, daglig verksamhet, assistansbolag, habilitering, BUP mm.

Min grundsyn vilar på följande viktiga antaganden:

  • Kunskap är viktig och ska leda till ökad förståelse, ett förbättrat bemötande och fler framgångsrika undervisningsstrategier.
  • Samarbete i nätverket runt individen är A och O. Tillsammans kan vi stötta och utveckla varandra och den person vi månar om/arbetar med.

Då jag för närvarande arbetar mest gentemot skolan så har jag mitt stora fokus riktat på just det området – och många av mina inlägg, före-läsningar och materialförslag kommer att utgå från olika ämnen/frågor som har med förskola och skola att göra.

Jag kommer även ibland att dela utrymmet på min blogg, och på materialsidan, med olika kollegor som kompletterar och tillför sidan med innehåll.

Om du hittar något användbart så är det tillåtet att använda materialet i undervisning av elever, och att dela mina och mina kollegors blogginlägg, så länge informationen om vem som ursprungligen skrivit/producerat materialet finns kvar på dokumenten. Vi är dock glada om ni inte använder det vi gjort då ni själva föreläser eller undervisar andra.

Hoppas vi hörs och syns!
/ Ulrika