Föreläsningar

Jag kommer gärna till er och föreläser kring olika ämnen.

Innehållet kan anpassas och skräddarsys utifrån verksamhetens behov. Föreläsningarna kan förstås variera i omfattning utifrån önskemål, men jag har två prisnivåer beräknat på halv- respektive heldag. Kontakta mig för prislista.

De föreläsningar jag just nu känner mig mest uppdaterad kring, och helst föreläser om, är:

  • Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF
  • Relationsskapande bemötande i problemskapande situationer
  • Kommunikationsstöd i undervisningen
  • Läroplanen och språket
  • Språkstörning, flerspråkighet, språkstödjande insatser
  • Särskild undervisningsgrupp, resursskola


    « Tillbaka