Konsultation

Med 32 års erfarenhet inom området NPF och efter att de senaste 10 åren ha arbetat inom skolan, kan jag erbjuda följande:

  • Observation med pedagogisk konsultation – jag kommer till er och observerar specifika lärsituationer och därefter samtalar vi kring det jag observerat och utifrån era frågeställningar.
  • Skolutvecklande insats – ni har en plan för vad ni vill utveckla och jag samarbetar med er kring denna plan genom att föreläsa och/eller handleda utifrån era frågor. Fortlöpande insats med återkommande besök som förutsätter att ni planerar och organiserar insatsen.

Experiment med elever

 

 


« Tillbaka