Hoppa till innehåll

Skola Elev Plan – omarbetat kartläggningsmaterial

    För ett tag sedan gjorde jag ett kartläggningsmaterial som jag kallade för SEP (Skola-Elev-Plan). Detta ligger utlagt på lite olika sidor i ”cyber-rymden” men nu har jag omarbetat materialet och lagt det på min hemsida. Det består av en elevdel, en föräldradel och en skoldel och syftar till att ringa in de svårigheter eleven har och behöver stöd kring, men även hitta de styrkor och intresseingångar som finns att bygga vidare på. Delarna kan användas var för sig, men naturligtvis gärna tillsammans för att få en så bred kartläggning som möjligt och öka samarbetet och känslan av delaktighet hos alla berörda. Hoppas ni får nytta av det!