Hoppa till innehåll

Tjänster

Föreläsningar

Jag kommer gärna till er och föreläser kring olika ämnen.

Innehållet kan anpassas och skräddarsys utifrån verksamhetens behov och föreläsningarna kan variera i omfattning utifrån önskemål. Kontakta mig för prislista.

Exempel på innehåll jag gärna föreläser om:

  • Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF
  • Vad innebär autism, adhd och språkstörning?
  • Relationsskapande bemötande i problemskapande situationer
  • Visuellt stöd i undervisningen
  • Språkstörning och språkstödjande insatser
  • Särskilda undervisningsgrupper och flexenheter
Ulrika Aspeflo föreläser på konferens i Malmö (2022).

Konsultation

Med 32 års erfarenhet inom området NPF och efter att de senaste 12 åren ha arbetat inom skolan, kan jag erbjuda följande:

  • Observation med pedagogisk konsultation – jag kommer till er och observerar specifika lärsituationer och därefter samtalar vi kring det jag observerat och utifrån era frågeställningar.
  • Skolutvecklande insats – ni har en plan för vad ni vill utveckla och jag samarbetar med er kring denna plan genom att föreläsa och/eller handleda utifrån era frågor. Fortlöpande insats med återkommande besök som förutsätter att ni planerar och organiserar insatsen.