Material

Under denna flik kommer jag, tillsammans med kollegor, att lägga ut material kring följande:

Detta material ska ses som förslag och inspiration kring dessa ämnen. En del kan kanske användas direkt, annat kan kanske inspirera er till att producera material på egen hand. Jag kommer att lägga ut en del material här som jag redan spridit via andra forum, men även lägga in nytt. Kring materialet vi lägger ut kommer vi oftast att beskriva varför och hur man kan använda materialet.

Om ni hittar något användbart får ni gärna använda det i er undervisning med eleverna, men vi är glada om ni inte använder det då ni själva föreläser eller undervisar andra.

Vill ni få tillfälle att ta del av ytterligare material samt genomgångar kring hur man kan använda materialet så kan jag, eller jag tillsammans med någon av mina kollegor, komma till er och hålla en föreläsning – och i samband med den visa och informera kring materialet.

 

Annika GrenhageDen första kollegan jag vill presentera är Annika Grenhage.

Annika Grenhage är specialpedagog och arbetar i en kommunövergripande verksamhet för elever med autism i grundskolan i Arvika. Verksamheten erbjuder handledning och fortbildning till personal i kommunen.

Hon arbetar också åt Utbildningscenter Autism som lärare på veckokurser i Sunne samt med vissa handledningsuppdrag.

 

 

 

Ann-Britt och NinaNu är det dags att introducera två kollegor till: Ann-Britt och Catarina.

Catarina Lund Särström och Ann-Britt Norin är specialpedagoger och arbetar båda på den centrala Elevhälsoenheten i Mora.

Elevhälsan erbjuder bland annat handledning och fortbildning till personal som arbetar med elever med autism och ADHD. Catarina har ett extra ansvar runt elever som är mottagna i grundsärskolan och Ann-Britt arbetar viss tid med handledning och utbildning åt socialförvaltningen.

Ann-Britt och Catarina arbetar även de åt Utbildningscenter Autism som lärare på veckokurser i Sunne.

 

 


« Tillbaka