Hoppa till innehåll
Ulrika Aspeflo

Om mig

Hej och välkommen till min hemsida, där jag hoppas att du ska hitta något av intresse.

Jag heter Ulrika Aspeflo och jag har lång erfarenhet av att arbeta med och kring barn, ungdomar och vuxna med Autism / Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Genom mitt arbete som logoped, specialpedagog / speciallärare, författare, föreläsare och handledare / konsult har jag arbetat direkt med barn, elever och vuxna med funktionsnedsättningar, men även med föräldrar, förskolepersonal, skola, fritids, korttidsboende, boende, daglig verksamhet, assistansbolag, habilitering och BUP.

Jag har hela tiden varit verksam i någon verksamhet där jag haft direkt kontakt med det jag sedan har föreläst om eller skrivit böcker kring och jag upprätthåller på så vis en konkret förankring i det vardagliga arbetet som alltid inspirerar, men även utmanar, mina tankar.

Min grundsyn vilar på följande viktiga antaganden:

  • Kunskap är viktig och ska leda till ökad förståelse, ett förbättrat bemötande och fler framgångsrika undervisningsstrategier.
  • Samarbete i nätverket runt individen är A och O. Tillsammans kan vi stötta och utveckla varandra och den person vi månar om / arbetar med.

Här på min hemsida hoppas jag att du ska hitta något användbart för just dig, men jag förekommer även på en del andra ställen som kanske kan vara av intresse, så därför tar jag upp några av dessa ställen här.

Jag deltog i NPF-podden NPF-podden | UR Play under en tid, så där kan du lyssna till de samtal som vi hade med vårdnadshavare och personal.

Under årens lopp har jag samarbetat med många andra kring olika utbildningsinsatser, däribland Utbildningscenter Autism Utbildningscenter Autism – Autism Sverige och Pedagogiskt Perspektiv.

I samarbete med Pedagogiskt Perspektiv har jag bland annat skrivit några artiklar Artiklar – Pedagogiskt Perspektiv

Jag har även spelat in tre föreläsningsserier riktad till förskola, grundskola och grundsärskola. Mer information om dessa tre digitala utbildningar finner ni här:

Digital Grundsärskola (Anpassad grundskola, juli 2023)

Digital Grundskola

Digital Förskola

Det finns även möjlighet att ta del av en heldagsföreläsning med mig via Diploma Utbildning: Att undervisa elever med NPF (diplomautbildning.se)

Vill du titta på en föreläsning riktad till personal inom förskolan kan du titta på denna: UR Samtiden – Se barnet i förskolan: Barn som väcker funderingar | UR Play och du hittar även ett par artiklar riktad till förskolan här: Ulrika Aspeflo | Förskoleforum (forskoleforum.se)

På Youtube kan du ta del av och förhoppningsvis inspireras till att använda mer visuellt stöd i undervisningen på min kanal: Ulrika Aspeflo – YouTube

Då jag på senare tid mest arbetat gentemot skolan så har jag mitt stora fokus riktat på just det området – och många av mina artiklar, föreläsningar och material utgår från olika ämnen / frågor som har med förskola och skola att göra.

Om du hittar något användbart så är det tillåtet att använda materialet i undervisning av elever, och att dela mina artiklar, så länge informationen om vem som ursprungligen skrivit / producerat materialet finns kvar på dokumenten. Jag är dock tacksam för att du inte använder det jag gjort då du själv föreläser eller undervisar andra.

Hoppas vi hörs och syns!