Hoppa till innehåll

ASPEFLO OM AUTISM

    I boken finns kapitel som beskriver Autismspektrumtillstånd och vad som kännetecknar ett bra förhållningssätt till personer med Autism. Det finns kapitel som handlar om hur man får kommunikation att funka mellan personal och anhöriga samt vad vi kan göra vid problemskapande situationer. En stor del av boken handlar om kommunikation och meningsfulla aktiviteter då detta är två allmänmänskligt viktiga områden som kräver speciellt fokus vid Autism.

    I slutet av boken finns åtskilliga kartläggningsformulär som främst kartlägger området kommunikation på olika sätt. Boken är lättläst, innehåller många bilder och en mängd konkreta exempel kring både barn, ungdomar och vuxna.

    Boken vänder sig till såväl föräldrar som personal inom skola, korttids/boende och daglig verksamhet.