Hoppa till innehåll

Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism – ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

  Boken är skriven av mig och Sven-Olof Dahlgren

  Har du tillräckligt med kunskap om vad autism är och vilken påverkan autism har på individen och omgivningen? Vet du hur du ska förebygga och hantera svåra situationer som kan uppstå i vardagen? Har du redskap och strategier som fungerar i den verksamhet du arbetar i?

  Om du känner att du behöver fylla på med mer kunskap kring dessa områden kan du med fördel läsa den nya boken från Utbildningscenter Autism.

  Ulrika Aspeflo och Sven-Olof Dahlgren beskriver med hjälp av en mängd konkreta exempel vad autism innebär och hur man kan arbeta för att bemöta, stötta och undervisa personer med autism såväl i hemmet som i verksamheter som förskola, skola, korttidsboende, boende och daglig verksamhet.

  Boken innehåller en beskrivning av de utbildningar som Utbildningscenter Autism har bedrivit i över 20 år och det är bland annat därifrån som en mängd illustrationer i boken är hämtade. Du får även ett flertal exempel på anpassningar och visuella stödstrukturer som kan öka förståelsen, kommunikationsförmågan, självständig sysselsättning och socialt samspel.


  Boken säljs av Autism Sverige.