Barn som väcker funderingar

omslbsvfmed

Barn som väcker funderingar kom ut 2009, men har nu kommit ut i sin andra upplaga 2015. Boken är skriven av Gunilla Gerland och mig och den riktar sig i första hand till förskolan.

I boken tar vi upp barn som väcker funderingar av olika anledningar och som man som personal kan ha funderingar kring hur man ska bemöta och stimulera på bästa sätt. Det kan vara barn som har svårt med språk och kommunikation, samspel och lek, samt uppvisa starka känslor och reaktioner i olika sammanhang.

Hur kan vi förstå dessa barn och framför allt – vad kan vi göra för att tidigt hjälpa dem?

I boken finns beskrivningar som utgår från funktionsnedsättningar som ADHD och Autism, men boken är till stora delar mycket allmängiltig och handlar om ALLA barn.

Målgruppen är förskolepersonal samt föräldrar, men man kan troligtvis läsa boken med behållning även som skolpersonal till barn i de yngre skolåren. Den är konkret och lättläst, men många bilder och praktiska exempel.

Beställ boken HÄR.

 

 


« Tillbaka