Hoppa till innehåll

Barn som väcker funderingar

  Barn som väcker funderingar kom ut 2009. Andra upplaga kom 2015 och tredje uppdaterade versionen 2023. Boken är skriven av Gunilla Gerland och mig och den riktar sig i första hand till förskolan.

  I boken tar vi upp barn som väcker funderingar av olika anledningar och som man som personal kan ha tankar kring hur man ska bemöta och stimulera på bästa sätt. Det kan vara barn som har svårt med språk och kommunikation, samspel och lek, samt uppvisar starka känslor och reaktioner i olika sammanhang.

  Hur kan vi förstå dessa barn och framför allt – vad kan vi göra för att tidigt hjälpa dem?

  I boken finns beskrivningar som utgår från funktionsnedsättningar som ADHD och Autism, men boken är till stora delar mycket allmängiltig och handlar om ALLA barn.

  Målgruppen är förskolepersonal samt föräldrar, men man kan troligtvis läsa boken med behållning även som skolpersonal till barn i de yngre skolåren. Den är konkret och lättläst, men många bilder och praktiska exempel.


  Boken kommer snart ges ut av Studentlitteratur och kan idag beställas via Bokus och Adlibris.