Hoppa till innehåll

Material

Ämneskunskaper/förmågor

  Matematik Klockan på svenska – en övningsklocka på svenska som kan användas då du håller på att lära dig att avläsa analog tid.   Svenska Stavningshäfte – om du behöver repetera stavningsreglerna. Arbetsuppgift reklam – med bildstöd. Bokrecension – en mall för att göra en bokrecension i skolan. Engelska Klockan på engelska –… Läs mer »Ämneskunskaper/förmågor

  Socialt lärande

   Årskurs 7 och uppåt Exempel på samtal med tjejgrupp kring nät-etik åk 7. Exempel på samtal om likheter och skillnader i tjejgrupp åk 7. Årskurs 4-6   F-klass- åk 3   Förskola

   Kartläggningsmaterial

    Samtalsstöd att pekprata utifrån, vid samtal med elev kring skol- och hemsituation. Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel) Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar… Läs mer »Kartläggningsmaterial

    Information/Instruktion

       Instruktioner i olika ämnen Instruktion i hemkunskapen   Arbetsordning   Scheman/dagsplanering

     Översikter/Matriser

      Elevers stödbehov (PDF) Stöd vid rast och fritid för elever med NPF/AST (PDF)