Hoppa till innehåll

FÖR ALLA I SKOLAN

  Bok: Ulrika Aspeflo För alla i skolan

  FÖR ALLA I SKOLAN – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning är en bok som vänder sig till alla pedagoger i skolan. Boken består av två delar. Den första delen beskriver de grundläggande insatser man som pedagog behöver göra för att skapa en inkluderande lärmiljö. I de två första kapitlen finns tankar och strategier kring ett relationsskapande bemötande och en fungerande lärmiljö, som lägger grunden för en trygg och tydlig miljö för eleverna. Därefter följer två kapitel som har fokus på att knäcka läskoden samt att fortsätta undervisa språk- och kunskapsutvecklande, vilket är en förutsättning för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen.

  Den andra delen lägger till den spetskompetens pedagoger behöver skaffa sig när det gäller att ha kunskap och verktyg att möta elever med funktionsnedsättningar som ADHD, Autism och Språkstörning. Där finns bland annat ett kapitel med extra fokus på social kommunikation, ett om verktyg för kartläggning och förståelse, och slutligen ett kapitel som handlar om att vi kan behöva ha ett utvidgat samarbete och en större flexibilitet för att hitta långsiktigt hållbara strategier i komplexa situationer.

  Boken innehåller en mängd praktiska exempel som kan användas som diskussionsunderlag eller praktiskt i klassrummet av pedagoger och arbetslag. En bilaga på slutet sammanfattar innehållet i boken och det finns en mängd referenser till varje kapitel i boken för den som vill fördjupa sin kunskap.

  ”En viktig bok för alla som arbetar i skolan. Den ger oss både handfasta verktyg och viktiga reflektionsfrågor kring en inkluderande och utvecklande undervisning för alla elever”

  Anna Sjölund, beteendevetare och handledare

  ”Ulrika Aspeflos bok är lättläst och personligt skriven. Boken genomsyras av hennes engagemang för alla barns rätt att bli förstådda och uppleva sig delaktiga i skolan. Texten inbjuder till samtal och kan användas i sin helhet eller i delar för fortbildning av arbetslag och för skolutveckling.”

  Paula Weldeborn, specialpedagog

  ”Ulrikas bok ger energi och får läsaren att vilja göra mer!”

  Annika Grenhage, specialpedagog