Hoppa till innehåll

Ledning och Stimulans Kartläggning (LOSK)

    Ett kartläggningsunderlag för att resonera och samråda inom skolan kring vilka insatser och åtgärder som behövs för att utveckla Ledning och Stimulans för eleverna, på gruppnivå och organisatorisk nivå.

    De flesta kartläggningsmaterial vi tidigare haft inom skolan tenderar att fokusera på insatser på elev-nivå, samtidigt som vi ofta behöver se över vilka insatser som behöver göras på en mer generell nivå för att inte hamna i att alltför många elever behöver extra anpassningar i klassrummet. Då det extra blir generellt gynnas eleverna och det blir mindre enskilda lösningar för lärare/andra pedagoger att komma ihåg. För att man ska kunna åstadkomma detta behöver dock rektor, EHT och arbetslag tillsammans kartlägga, analysera och enas kring hur man på skolan ska arbeta i riktning mot detta.