Hoppa till innehåll

Framgångsfaktorer i skolan

    I min bok FÖR ALLA I SKOLAN resonerade jag utifrån KASAM-begreppen: Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet och gjorde tre matriser över hur dessa begrepp skulle kunna översättas till skolupplevelser för eleven. Nyligen utformade jag en Elevenkät kring skolfrånvaro med målsättning att försöka kunna få fram bakomliggande orsaker till skolfrånvaron. I samband med att jag presenterade den kom det önskemål om att kunna kartlägga fler positiva ”friskfaktorer”, dvs. vad kan vi bygga vidare kring för eleven och vad är det som upplevs positivt i skolan. Speciallärare Marina Lundin i Forshaga påminde mig om mina tidigare matriser då hon hade använt dem i sin verksamhet och jag har därför utgått från dem, gjort vissa förändringar, och denna nya enkät kallar jag Framgångsfaktorer i skolan. Min utgångspunkt är att elever i skolan behöver känna att: Jag är trygg och jag trivs, Jag lär mig och jag kan, Jag har kul och jag vill. Kan eleven kryssa för många av alternativen i matrisen tänker jag att vi har lyckats väl i skolan. Blir det ett fåtal kryss finns det stor anledning för oss att titta vidare på hur vi kan öka meningsfullheten, begripligheten och hanterbarheten för eleven. Jag hoppas att denna enkät kan användas fristående eller som komplement till Elevenkäten kring skolfrånvaro.