Hoppa till innehåll

Kartläggning vid skolfrånvaro

    Många elever har idag hög skolfrånvaro och det är inte alltid enkelt att ta reda på orsakerna till frånvaron. Det kan ju handla om en eller flera anledningar i kombination och ofta kan det finnas flera olika aktörer inblandade i syfte att få eleven tillbaka till skolan. I muntliga samtal med eleven kan det ibland vara svårt att få fram vad som är jobbigt eller vad som hindrar eleven från att komma till skolan eller stanna kvar på skolan.

    Jag har saknat ett formulär där eleven själv ges möjlighet att uttrycka det som är svårt, så därför beslutade jag mig för att göra ett. Jag tänker att den som utför kartläggningen med eleven bör vara någon som eleven redan har förtroende för eller någon som är lyhörd för elevens reaktioner och är beredd att låta kartläggningen ta lite tid medan man bygger upp förtroende och tillit. Man kan sitta med och erbjuda sig att läsa upp alternativen och låta eleven ringa in eller kryssa för det som stämmer överens med elevens upplevelse.

    Som vanligt är det först när man börjar använda någonting som man kan uttala sig om dess eventuella förtjänster och brister, så jag hoppas många provar detta material och återkommer med feedback kring om det var till hjälp, och på vilket sätt, eller om det är någonting som borde förändras. Kartläggningsformuläret hittar du på sidan Material eller via knappen nedan.