Hoppa till innehåll

Tänk om…?

    Ibland blir jag förtvivlad över situationen i skolan. Det händer när jag observerar i klassrummet och hör hur vissa elever (läs: pojkar med ADHD) ständigt får tillsägelser och förmaningar och ser hur de hela tiden hamnar i konflikter och hur självkänslan och självförtroendet får sig törn efter törn. Det händer också när jag läser rapporter om hur många elever (läs: flickor) upplever stress och press vilket riskerar att de blir hemma från skolan eller får psykisk ohälsa. Detsamma gäller ju de 50 % av eleverna med autismspektrumtillstånd som vare sig är i skolan eller går ut skolan med godkända betyg.

    Tänk om… det går att se kopplingar med vår läroplan när vi ska försöka förstå varför skolsituationen blir så svår för dessa stora grupper av elever?