Hoppa till innehåll

Material

Allmän information

Här finns en del färdigt material att använda sig av direkt eller inspireras av. Utifrån de behov jag sett på de arbetsplatser jag befunnit mig på har följande kartläggningsmaterial, mallar och annat tillkommit som en hjälp för mig själv i mitt arbete. Kanske kan det hjälpa även dig?

Elevenkät om Framgångsfaktorer – Använd detta kartläggningsmaterial fristående eller som komplement till Kartläggning vid skolfrånvaro.

Kartläggning vid skolfrånvaro med bildstöd – Nu finns kartläggningen vid skolfrånvaro med bildstöd.

Kartläggning vid skolfrånvaro – Ett kartläggningsmaterial för att tillsammans med elev försöka komma fram till vad det är som hindrar eleven från att komma eller stanna på skolan.

Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar ut i en handlingsplan. Ny omarbetad version.

Lotten Grape, www.flickaningenser.com har försett Elevdelen ur SEP med bildstöd från In Print 3. Stort tack för detta! Du hittar den på denna plats – SEP – Elevdel med bildstöd.

LOSK – Ledning och Stimulans Kartläggning. – Ett underlag för att tillsammans (arbetslag, EHT, rektor) kunna komma fram till vad skolan på gruppnivå och organisatorisk nivå behöver göra för att kunna utveckla insatser på ledning och stimulans-nivå.

Skalfrågor Vårdnadshavare – Frågeformulär till vårdnadshavare inför exempelvis utvecklingssamtal.

Skalfrågor Elev – Frågeformulär till eleven inför exempelvis utvecklingssamtal.

Checklista med handledning för att sammanställa vad som är viktigt att tänka på och pedagogiskt göra, för elever som behöver extra stöd. Bra för att skapa samsyn i arbetslaget och bra för vikarier i verksamheten.

Formulär med handledning anpassat för vuxna. Formuläret är omarbetat av Susanne Jessen och Ulrika Aspeflo för att kunna användas i verksamhet för vuxna – för att skapa samsyn och att veta hur man pedagogiskt ska bemöta personen med autism.

Ett samtalsunderlag kring förväntade klassrumsfärdigheter för att gemensamt gå igenom utmaningar för eleven och komma överens om kommande uppdrag.

Elevers stödbehov (PDF)

Stöd vid rast och fritid för elever med NPF/AST (PDF)

Samtalsstöd att pekprata utifrån, vid samtal med elev kring skol- och hemsituation.

Utvecklingssamtal. En blankett att använda inför och under ett utvecklingssamtal för elever i de yngre skolåren.

Bokrecension – en mall för att göra en bokrecension i skolan.

Stavningshäfte – om du behöver repetera stavningsreglerna.

Klockan på svenska – en övningsklocka på svenska som kan användas då du håller på att lära dig att avläsa analog tid.

Klockan på engelska – en övningsklocka på engelska då du övar på att veta vad den analoga klockan är på engelska.

Kartläggningsformulär – bilagor ur boken Aspeflo om Autism – flera kartläggningsformulär kring kommunikation, men även kring att analysera en uppgift/aktivitet, problemskapande situationer samt en analys kring vad nätverket (föräldrar och personal) behöver utveckla.