Hoppa till innehåll

Ulrika Aspeflo

Ämneskunskaper/förmågor

  Matematik Klockan på svenska – en övningsklocka på svenska som kan användas då du håller på att lära dig att avläsa analog tid.   Svenska Stavningshäfte – om du behöver repetera stavningsreglerna. Arbetsuppgift reklam – med bildstöd. Bokrecension – en mall för att göra en bokrecension i skolan. Engelska Klockan på engelska –… Läs mer »Ämneskunskaper/förmågor

  Socialt lärande

   Årskurs 7 och uppåt Exempel på samtal med tjejgrupp kring nät-etik åk 7. Exempel på samtal om likheter och skillnader i tjejgrupp åk 7. Årskurs 4-6   F-klass- åk 3   Förskola

   Kartläggningsmaterial

    Samtalsstöd att pekprata utifrån, vid samtal med elev kring skol- och hemsituation. Förutsättningar att samtala (med exempel) Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel) Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar… Läs mer »Kartläggningsmaterial

    Information/Instruktion

       Instruktioner i olika ämnen Instruktion i hemkunskapen   Arbetsordning   Scheman/dagsplanering

     Översikter/Matriser

      Elevers stödbehov (PDF) Stöd vid rast och fritid för elever med NPF/AST (PDF)

      ASPEFLO OM AUTISM

       I boken finns kapitel som beskriver Autismspektrumtillstånd och vad som kännetecknar ett bra förhållningssätt till personer med Autism. Det finns kapitel som handlar om hur man får kommunikation att funka mellan personal och anhöriga samt vad vi kan göra vid problemskapande situationer. En stor del av boken handlar om kommunikation… Läs mer »ASPEFLO OM AUTISM

       Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism – ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

        Boken är skriven av mig och Sven-Olof Dahlgren Har du tillräckligt med kunskap om vad autism är och vilken påverkan autism har på individen och omgivningen? Vet du hur du ska förebygga och hantera svåra situationer som kan uppstå i vardagen? Har du redskap och strategier som fungerar i den… Läs mer »Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism – ett pedagogiskt arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens

        Barn som väcker funderingar

         Barn som väcker funderingar kom ut 2009. Andra upplaga kom 2015 och tredje uppdaterade versionen 2023. Boken är skriven av Gunilla Gerland och mig och den riktar sig i första hand till förskolan. I boken tar vi upp barn som väcker funderingar av olika anledningar och som man som personal… Läs mer »Barn som väcker funderingar