Hoppa till innehåll

Ulrika Aspeflo

Framgångsfaktorer i skolan

  I min bok FÖR ALLA I SKOLAN resonerade jag utifrån KASAM-begreppen: Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet och gjorde tre matriser över hur dessa begrepp skulle kunna översättas till skolupplevelser för eleven. Nyligen utformade jag en Elevenkät kring skolfrånvaro med målsättning att försöka kunna få fram bakomliggande orsaker till skolfrånvaron. I samband… Läs mer »Framgångsfaktorer i skolan

  Kartläggning vid skolfrånvaro

   Många elever har idag hög skolfrånvaro och det är inte alltid enkelt att ta reda på orsakerna till frånvaron. Det kan ju handla om en eller flera anledningar i kombination och ofta kan det finnas flera olika aktörer inblandade i syfte att få eleven tillbaka till skolan. I muntliga samtal… Läs mer »Kartläggning vid skolfrånvaro

   I RELATION TILL LÄRANDE

    I boken I RELATION TILL LÄRANDE – kommunikationsstöd i undervisningen, går Ebba Almsenius och jag igenom de viktiga områden som man behöver fundera kring då man arbetar inom skolan. Hur får vi till en relation till eleverna och hur bygger vi förtroende och tillit i förhållande till elever som vi behöver förstå… Läs mer »I RELATION TILL LÄRANDE

    Tänk om…?

     Ibland blir jag förtvivlad över situationen i skolan. Det händer när jag observerar i klassrummet och hör hur vissa elever (läs: pojkar med ADHD) ständigt får tillsägelser och förmaningar och ser hur de hela tiden hamnar i konflikter och hur självkänslan och självförtroendet får sig törn efter törn. Det händer… Läs mer »Tänk om…?

     Flexenheter och SU-grupper

      Finns det likheter och skillnader mellan Flexenheter och SU-grupper? Vilka är de? Jag har bollat mina tankar med och hämtat inspiration från Flexenheten Kärnan på Bosgårdsskolan, Tvååker och Flexteamutvecklarna Anna-Lena Åkerlind och Gunnel Hentilä i Varbergs kommun, samt specialpedagog Annika Grenhage, Resurs Autism i Arvika. Ni andra som får, eller… Läs mer »Flexenheter och SU-grupper

      Bok: Ulrika Aspeflo För alla i skolan

      FÖR ALLA I SKOLAN

       FÖR ALLA I SKOLAN – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning är en bok som vänder sig till alla pedagoger i skolan. Boken består av två delar. Den första delen beskriver de grundläggande insatser man som pedagog behöver göra för att skapa en inkluderande lärmiljö. I de två första kapitlen… Läs mer »FÖR ALLA I SKOLAN

       Behåll elevperspektivet!

        Jag har fått pris! 2015 års Skolkurage av Barn i Behov. Jag är väldigt glad och hedrad för den tillit och det förtroende som detta pris representerar och jag vill dela det med alla föräldrar och all skolpersonal som tillsammans stöttar varandra med kunskap och erfarenhet för att hjälpa elever… Läs mer »Behåll elevperspektivet!

        Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

         Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper (SU-grupper), resursklasser/resursskolor för elever med NPF/AST (elever med ADHD/Autism). Förespråkare för inkludering brukar hävda att eleverna har rätt till undervisning, ska ha möjlighet att känna sig inkluderade och att… Läs mer »Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?