Kartläggningsmaterial

Förutsättningar att samtala (med exempel)

Förutsättningar för rastaktiviteter (med exempel)

Skola Elev Plan – Ett kartläggningsmaterial bestående av en elevdel, en föräldradel och en skoldel. Ringar in svårigheter och möjligheter för elever som har en svår skolsituation. Mynnar ut i en handlingsplan. Ny omarbetad version.

Kartläggningsformulär – bilagor ur boken Aspeflo om Autism – flera kartläggningsformulär kring kommunikation, men även kring att analysera en uppgift/aktivitet, problemskapande situationer samt en analys kring vad nätverket (föräldrar och personal) behöver utveckla.

Elevenkät – Exempel på frågeformulär till eleven kring hela lärandemiljön, med hjälp av bildstöd, skalor och pratbubblor.

Elevenkät – Exempel på frågeformulär till eleven kring hela lärandemiljön, med hjälp av ansiktsuttryck och pratbubblor.

Kartläggning idrott - exempel på hur man skulle kunna kartlägga idrottsämnet med bildstöd.

Utvärdering simhall - med bildstöd.

Utvärdering musiklektion - med bildstöd.

Checklista – att uttrycka sig begripligt, Jill Rogheden.

Checklista med handledning för att sammanställa vad som är viktigt att tänka på och pedagogiskt göra, för elever som behöver extra stöd. Bra för att skapa samsyn i arbetslaget och bra för vikarier i verksamheten.

Formulär med handledning anpassat för vuxna. Formuläret är omarbetat av Susanne Jessen och Ulrika Aspeflo för att kunna användas i verksamhet för vuxna – för att skapa samsyn och att veta hur man pedagogiskt ska bemöta personen med autism.

Skalfrågor Elev - Frågeformulär till eleven inför exempelvis utvecklingssamtal.

Skalfrågor Vårdnadshavare - Frågeformulär till vårdnadshavare inför exempelvis utvecklingssamtal.


« Tillbaka